รางวัล Special Prize จากงาน NAPROCK ประเทศญี่ปุ่น
5 พฤศจิกายน 2018 - 17:53 หมวดข่าวผลงานคณะ

ทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้คว้ารางวัล Special Prizeการแข่งขัน NAPROCK 10th  International Programming Contest การแข่งขันทางด้าน Software ในระดับนานาชาติ ณ เมืองโทคุชิมะ จังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 ทีม จาก 7 ประเทศทั่วโลก

สำหรับทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบัง ที่คว้ารางวัล Special Prize ในการแข่งขันนี้ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 2 คนด้วยกัน คือ นายพงศธร กิตติวรปัญญา และ นายวิพุธ ภู่ทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติ์สุชาต พสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถือเป็นทีมนักศึกษาจากประเทศไทยเพียงเดียวในการแข่งขันครั้งนี้ และได้คว้ารางวัลกลับมา

“Classnalytic”คือชื่อผลงงานที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกเวลาเรียนและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงการสอนได้ตรงจุดยิ่งขึ้น โดยประยุกต์ใช้ Deep Learning Algorithm ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักศึกษาไอทีลาดกระบังกับการพิสูจน์ความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ