รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) TCAS รอบ 5

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ  ประจำปีการศึกษา 2561  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่     

สมัครออนไลน์ได้ที่   http://www.reg.kmitl.ac.th

string