รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
30 เมษายน 2018 - 9:20 หมวดข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ แผนการเรียน ก 1 (มีวิทยานิพนธ์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2561 

ดูรายละเอียดได้ที่  

สมัคร online ได้ที่  http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/