การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตารอบที่ 2 (ในเขตพื้นที่และโรงเรียนmou) ประจำปี 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 
สำหรับผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัคร 
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2561_1_news1_232_2018_01_09-14-03-49_4019c.pdf

สมัครผ่านทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=2


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มีนาคม 2561

string