คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ปีการศึกษา 2/2560

***ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดคลิกที่นี่
***ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/index.php
string