ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
30 พฤษภาคม 2017 - 14:21 หมวดข่าวเจ้าหน้าที่

ด้วยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมานี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

string