รางวัลชนะเลิศ 1st Prize Winner จากการแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016
9 พฤษภาคม 2017 - 11:12 หมวดข่าวผลงานคณะ

การแข่งขันAware Technology Competition Award 2016

เป็นอีกครั้งกับความสำเร็จอันเกิดจากผลผลิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ 2 นักศึกษาไอทีลาดกระบังได้แก่ นาย ไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ 1st Prize Winner พ่วงด้วยรางวัล Best Presentation Award มาครอง และนางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย ได้คว้ารางวัล The Best Innovation Award มาครองด้วยเช่นกัน

สำหรับการแข่งขันAware Technology Competition Award 2016 นั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย บริษัทอะแวร์คอร์เปอเรชั่นจากัดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้มาปรับใช้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกในปัจจุบัน สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้จัดไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยได้ทำการประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28 เมษายน 2560 ณ บริษัท อะแวร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส

สำหรับผลงานของนาย ไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ ที่ชนะเลิศ 1st Prize Winner และได้รับรางวัล Best Presentation Award นั้นมีชื่อว่า Quickpayซึ่งเป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์สมัยเรียนมัธยมที่ต้องรอคิวซื้อของภายในโรงเรียน จึงได้คิดแอปพลิเคชัน Quickpay ขึ้นมาเพื่อให้ทุกการใช้จ่ายภายในโรงเรียนเป็นเรื่องง่ายชึ้น อีกทั้งผู้ปกครองและฝ่ายการเงินของโรงเรียนยังสามารถบริหาร จัดการและตรวจสอบได้ทุกรายการใช้จ่าย

ส่วนผลงานของนางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย ที่ได้รับรางวัล The Best Innovation Awardนั้น มีชื่อว่า SubSendเป็นแอปพลิเคชันที่เพียงแค่กด Subscribe สินค้าที่ต้องการก็จะมีสินค้ามาส่งตามที่ระบุไว้ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกวัน ทุกเดือน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ทำให้การซื้อของออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประสำเร็จจากผลผลิตของคณะไอทีลาดกระบัง ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของนักศึกษาคณะ ที่จะจบออกไปประกอบอาชีพในสายไอที

string