TCAS Round 5: B.Sc. in BIT

TCAS Round 5: B.Sc. in BIT

อบรมโปรแกรม Scratch พัฒนาครู

อบรมโปรแกรม Scratch พัฒนาครู

อบรม Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 3

อบรม Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 3

รองชนะเลิศอันดับสอง Dimension Data Challenge 2018

รองชนะเลิศอันดับสอง Dimension Data Challenge 2018

โครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่นที่ 3” (Introduction to ET Robot Programming with Java) การอบรมที่จะทำให้น้องๆ ม.ปลาย ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงานในฟังก์ชันต่างๆ ด้วยภาษาจาวา