รางวัลที่ 3 และชมเชย จากการแข่งขัน National Software Contest 2014
รางวัล นักศึกษาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

รางวัล นักศึกษาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1232

Best Paper Award จากงาน NCIT2104

Best Paper Award จากงาน NCIT2104

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1233

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOA กับ ญี่ปุ่น
เปิดรับโท - เอก ไอทีลาดกระบัง 57'

เปิดรับโท - เอก ไอทีลาดกระบัง 57'

ดูรายละเอียด : http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2557 

ดูรายละเอียด : http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply