รางวัล Special Prize จากงาน NAPROCK ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล Special Prize จากงาน NAPROCK ประเทศญี่ปุ่น

นศ.พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็น MSP FY18

นศ.พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับเลือกเป็น MSP FY18

ชนะเลิศ Cisco Thailand NetRiders 2017

ชนะเลิศ Cisco Thailand NetRiders 2017

เหรียญเงินจากการเข้าแข่งขัน Asia Pacific Choir Games 2017

เหรียญเงินจากการเข้าแข่งขัน Asia Pacific Choir Games 2017

ข่าวและประชาสัมพันธ์