วันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบัง
รางวัล Best Paper Award และ Best Student Paper Award จากงาน ICITEE 2015

รางวัล Best Paper Award และ Best Student Paper Award จากงาน ICITEE 2015

รางวัล Best Paper Award และ Best Student Paper Award จากงาน NCIT 2015

รางวัล Best Paper Award และ Best Student Paper Award จากงาน NCIT 2015

รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น"

รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1421

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2015

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1406