ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2015

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1406

ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1408

รางวัลชมเชย Thailand CTF Competition 2015

รางวัลชมเชย Thailand CTF Competition 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1404

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง Thailand NetRiders 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสอง Thailand NetRiders 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1402

รางวัลรองชนะเลิศ Open Data Hackathon

รางวัลรองชนะเลิศ Open Data Hackathon

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1400

MSP FY16 (Microsoft Student Partner 2015-2016)

MSP FY16 (Microsoft Student Partner 2015-2016)

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1380