เด็กไอทีลาดกระบังกับประสบการณ์จากโครงการ Young Technopreneur

เด็กไอทีลาดกระบังกับประสบการณ์จากโครงการ Young Technopreneur

ทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบังพิชิตทุน DEPA Conceptual Fund

ทีมนักศึกษาไอทีลาดกระบังพิชิตทุน DEPA Conceptual Fund

2 ทีมเด็กไอทีลาดกระบัง คว้าเงินทุนโครงการ Business Brotherhood

2 ทีมเด็กไอทีลาดกระบัง คว้าเงินทุนโครงการ Business Brotherhood