ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน I-SECURE CTF 2016

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน I-SECURE CTF 2016

ชนะเลิศ The First NIDA  Business Analytics and Data Sciences  Contest/Conference

ชนะเลิศ The First NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conference

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “IoT for Smart Home”

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “IoT for Smart Home”

MSP FY17 (Microsoft Student Partner 2016-2017)

MSP FY17 (Microsoft Student Partner 2016-2017)

MSP Thailand หนึ่งเดียวในงาน MSP Worldwide Summit 2016

MSP Thailand หนึ่งเดียวในงาน MSP Worldwide Summit 2016