IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2014

IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2014

ดูรายละเอียดได้ที่: https://openhouse.it.kmitl.ac.th

Microsoft Student Partner FY15 (2014-2015)

Microsoft Student Partner FY15 (2014-2015)

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1273

ตัวแทนศึกษาไทย เข้าร่วมงาน MSP Summit 2014

ตัวแทนศึกษาไทย เข้าร่วมงาน MSP Summit 2014

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1277

นักศึกษาไอทีลาดกระบังได้รับทุน PANDA Antivirus Thailand

นักศึกษาไอทีลาดกระบังได้รับทุน PANDA Antivirus Thailand

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1275

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2557 

ดูรายละเอียด : http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply