รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1310

BETAGRO Food Safety Society 2014

BETAGRO Food Safety Society 2014

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1308

Best paper Award 2014

Best paper Award 2014

ดูรายละเอียดที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1307

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

ชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1300