รับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท-เอก 2/2559

รับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท-เอก 2/2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

กวาด 3 รางวัล จาก CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

กวาด 3 รางวัล จาก CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน I-SECURE CTF 2016

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน I-SECURE CTF 2016

ชนะเลิศ The First NIDA  Business Analytics and Data Sciences  Contest/Conference

ชนะเลิศ The First NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conference

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “IoT for Smart Home”

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “IoT for Smart Home”