ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบังและวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบังและวันมาฆบูชา

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1313

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที เฉลิมพระเกียรติ

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1315

Best paper Award 2014

Best paper Award 2014

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1307

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1310

BETAGRO Food Safety Society 2014

BETAGRO Food Safety Society 2014

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1308