ไอทีลาดกระบังรับโท-เอก 1/60

ไอทีลาดกระบังรับโท-เอก 1/60

รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9

รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จากงาน IDT 2016

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จากงาน IDT 2016

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560