การประชุมวิชาการ NCIT 2015

การประชุมวิชาการ NCIT 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://ncit2015.it.kmitl.ac.th/

ICITEE 2015

ICITEE 2015

For more information, Click here : http://icitee2015.it.kmitl.ac.th/

รางวัลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

รางวัลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

ดูรายละเอียดที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1374

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1353

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1332