โครงการ “แววนวัตกร” ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการ “แววนวัตกร” ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนศ.ใหม่ โท-เอก 1/2561

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนศ.ใหม่ โท-เอก 1/2561

คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครทุน ป.เอก กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครทุน ป.เอก กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

รองชนะเลิศอันดับสอง Dimension Data Challenge 2018

รองชนะเลิศอันดับสอง Dimension Data Challenge 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561