ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร Internet of Things โดยใช้ Arduino

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร Internet of Things โดยใช้ Arduino

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1355

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1353

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1332

รองชนะเลิศอันดับ 2 Mobile e-Government Award 2014

รองชนะเลิศอันดับ 2 Mobile e-Government Award 2014

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1329

ICITEE 2015

ICITEE 2015

For more information, Click here : http://icitee2015.it.kmitl.ac.th/

คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับ ป.โท-เอก 1/58'

คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับ ป.โท-เอก 1/58'

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1320

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558