งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับเข้าป.ตรี ไอทีลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

รับเข้าป.ตรี ไอทีลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

รับเข้าศึกษาต่อ โท-เอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

รับเข้าศึกษาต่อ โท-เอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

รองชนะเลิศสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ EPUB3

รองชนะเลิศสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ EPUB3

ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016

ชนะเลิศ 1st Prize Winner จาก Aware Technology Competition Award 2016