รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จากงาน IDT 2016

รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ จากงาน IDT 2016

รางวัล Special Prize จากงาน NAPROCK ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล Special Prize จากงาน NAPROCK ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลชมเชย Young Technopreneur เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย Young Technopreneur เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

รองชนะเลิศอันดับ 1 Cisco Thailand NetRiders

กวาด 3 รางวัล จาก CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

กวาด 3 รางวัล จาก CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016