รับตรงและโควตาไอทีลาดกระบัง 59'

รับตรงและโควตาไอทีลาดกระบัง 59'

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1382

ไอทีลาดกระบังเปิดรับโท-เอก 2/2558

ไอทีลาดกระบังเปิดรับโท-เอก 2/2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1379

การประชุมวิชาการ NCIT 2015

การประชุมวิชาการ NCIT 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://ncit2015.it.kmitl.ac.th/

ICITEE 2015

ICITEE 2015

For more information, Click here : http://icitee2015.it.kmitl.ac.th/

MSP FY16 (Microsoft Student Partner 2015-2016)

MSP FY16 (Microsoft Student Partner 2015-2016)

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1380

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1353