ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร Internet of Things โดยใช้ Arduino

ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร Internet of Things โดยใช้ Arduino

ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1355

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ชนะเลิศการแข่งขัน Imagine Cup Thailand 2015

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1353

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

Microsoft Azure Open Cloud Innovation อันดับ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1332

รองชนะเลิศอันดับ 2 Mobile e-Government Award 2014

รองชนะเลิศอันดับ 2 Mobile e-Government Award 2014

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/news/content/1329

ICITEE 2015

ICITEE 2015

For more information, Click here : http://icitee2015.it.kmitl.ac.th/

ข่าวและประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท - เอก 
และโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.